procesverstoringen zo snel mogelijk verhelpen

OCAP opstellen

Je moet niet gaan vergaderen wanneer je onder vijandelijk vuur ligt. Vanuit dit perspectief bezag Tom Bassett (Philips IC fabriek te Orem, USA) het productieproces. Hij voerde het gebruik van Out of Control Action Plannen (OCAP) in. Daarin wordt niet alleen de normale bedrijfsvoering vastgelegd, maar ook de reactie op bijzondere gebeurtenissen. Het OCAP is te vergelijken met een rampenplan op kleine schaal.

Een OCAP geeft weer wat je moet doen als in het productieproces iets fout gaat. Door bijzondere gebeurtenissen te analyseren, kan de te ondernemen reactie worden geformaliseerd. Zo worden voorkomende problemen gestandaardiseerd en de te volgen stappen in een flowchart inzichtelijk gemaakt. De werkvloer krijgt met een OCAP een krachtig tool in handen om de meeste problemen snel en adequaat zelf op te lossen. Zo verankert een OCAP de verantwoordelijkheid voor procesbeheersing op de werkvloer. Oorzaken van procesverstoringen worden zo snel mogelijk weggenomen.

Maes Insights heeft de kennis en ervaring in huis om voor uw productielijnen OCAPs op te stellen. Allereerst bekijken we de Operation Sheet waarin verwijzingen staan naar Manuals als er iets fout gaat. Vervolgens gaan we met de werkvloer in gesprek. We brengen de meest voorkomende problemen én hun oplossingen in kaart. Zo wordt de knowhow van de werkvloer vastgelegd. Het resultaat daarvan: een flowchart die de dienstdoende operator ter hand kan nemen bij een procesverstoring. De inzichtelijk gemaakte stappen doorlopend kan hij de meeste procesverstoringen direct zelf verhelpen, soms zal het zo zijn dat er een engineer bij moet komen. In ieder geval worden direct de juiste stappen gezet.

Een aantal voordelen van het maken van OCAPs:

  • vastleggen van de knowhow van de werkvloer
  • optimale reactie op productieprocesverstoringen
  • probleemoplossing door operators/service
  • productieprocesverstoringen zo snel mogelijk verholpen
  • betrouwbaarder productielijnen

Onze klanten

Over onze services

0031 73260 0010

info@maesinsights.nl

Contact Form