Minimale verspilling van tijd, materiaal en menskracht.

Lean

Lean is erop gericht om waarde toe te voegen en iedere verspilling te voorkomen. Verspilling van tijd, materiaal en menskracht. Bij deze manier van werken wordt de klant centraal gesteld: alles wat voor de klant van waarde is, is van waarde voor het product en het proces. Bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten, milieubelasting. Deze kijk op bedrijfsvoering verbetert het eindproduct en verlaagt de kosten. Het resultaat blijkt ook uit een hogere klanttevredenheid en meer betrokkenheid van de medewerkers.

Naast het voorkomen van verspilling en het toevoegen van waarde staat bij Lean een goede workflow centraal. Door de producten op een soepele manier door het productieproces te laten stromen, kunnen kwalitatief goede producten tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten worden geleverd. Wisselingen in werkdruk worden zoveel mogelijk weggenomen. Overproductie, voorraden en transport worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij het invoeren en optimaliseren van een zo soepel mogelijke workflow blijkt vaak dat daardoor ook de veiligheid, de arbeidshygiëne en de ergonomie verbetert.

Maes Insights kan uw werkprocessen volgens de Lean methode optimaliseren. De verschillende stappen en handelingen in het productieproces worden volgens Lean onder de loep genomen. Wij kennen de heikele punten in het kunststofverwerkingsproces. Aandachtspunten brengen we met behulp van foto’s in beeld. Zo heeft uw medewerker of inleenkracht altijd een backup om de juiste handelingen op de juiste wijze uit te voeren bij een omstelling of probleem.

Een aantal voordelen van Lean:

  • optimale workflow
  • minimale verspilling van tijd, materiaal en menskracht
  • optimale inzet van personeel

Onze klanten

Over onze services

0031 73260 0010

info@maesinsights.nl

Contact Form