Flexibel inspelen op de markt: via SMED kortere omsteltijden.

SMED

Deze tijd vraagt om het snel kunnen ombouwen van productielijnen. De klant vraagt om een steeds grotere productmix in kleine volumes. Denk alleen al aan de trendgevoeligheid van kleuren bij allerlei soorten kunststofproducten. Om aan deze vraag te voldoen is het belangrijk om een productieproces snel te kunnen wijzigen, zonder dat dat ten koste gaat van kwaliteit of kwantiteit. De SMED (Single-Minute Exchange of Die) methode uit Japan leidt tot drastisch verkorte omsteltijden. Toyota verkortte op deze manier omsteltijden van uren naar minuten.

Implementatie van SMED realiseert kortere omsteltijden. Met behulp van Maes Insights kunt u SMED toepassen op uw bedrijfsvoering. SMED volgt een aantal concrete stappen om omsteltijden te bestuderen, te analyseren, te vereenvoudigen en minder gevoelig te maken voor complicaties. Onze specialisten kennen de praktijk van de kunststofverwerkende industrie waardoor zij in staat zijn deze stappen effectief vorm te geven in het kunststofverwerkingsproces.

Wij volgen een heldere aanpak. Eén van onze specialisten maakt een diagnose van de omstelling op de werkvloer. We besteden met name aandacht aan de opeenvolging van de verschillende activiteiten. In een flowchart brengen we dat inclusief tijdsduur in beeld. Dan analyseren we welke activiteiten van te voren, tegelijkertijd of achteraf kunnen worden uitgevoerd. Werkzaamheden die alleen tijdens het omstellen zelf kunnen plaatsvinden worden zover mogelijk vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. Dat leidt in overleg met de werkvloer tot een gestroomlijnde procedure die in een protocol wordt vastgelegd. Het gestandaardiseerd uitvoeren van de werkzaamheden levert uiteindelijk de meeste tijdswinst op. Zie de pitstop in de Formule 1!

SMED zorgt voor:

  • efficiënter werken
  • kortere omsteltijden
  • leverbetrouwbaarheid
  • hogere OEE
  • flexibel kunnen inspelen op de markt

Onze klanten

Onze services

0031 73260 0010

info@maesinsights.nl

Contact Form