Skip to main content

Jezelf en het team effectief ontwikkelen

360 graden feedback is één van de technieken die Maes Insights kan toepassen om de bedrijfsvoering in de kunststofverwerkende industrie te optimaliseren. Voorheen dacht men bij feedback vooral aan het top-down aangeven van specifieke verbeterpunten. 360 graden feedback is een methodiek die dit éénrichtingsverkeer doorbreekt en het functioneren in het werkproces van alle kanten bekijkt.

Feedback is essentieel om als persoon of team het functioneren te optimaliseren. Je kunt het werkproces niet verbeteren als je de sterke en zwakke kanten hierin onvoldoende kent. Maes Insights analyseert allereerst hoe de werkprocessen verlopen door de sleutelfiguren binnen uw bedrijf te interviewen. Onze vragen zijn erop gericht om die elementen boven water te krijgen die cruciaal zijn om processen binnen de kunststofindustrie te kunnen optimaliseren.

Iedereen die in het werkproces een schakel vormt wordt bij de optimalisatie ervan betrokken. Feedbackgevers geven aan de hand van een vragenlijst aan, wat zij vinden van het gedrag en de vaardigheden van de feedbackontvanger. Feedbackontvangers kunnen leidinggevenden, teamleden of het team als geheel zijn. De feedbackgevers zijn medewerkers, collega’s, leidinggevenden en de feedbackontvanger(s) zelf. Daarmee worden niet alleen verbeterpunten maar ook kwaliteiten in beeld gebracht. Essentiële gegevens als je een individu of team optimaal wilt inzetten!

Daarmee kan een flinke verbeterslag worden gerealiseerd. We passen de uitkomsten van de 360 graden feedback vervolgens toe om vast te stellen hoe procesverbeterpunten kunnen worden doorgevoerd. Zwakke punten kunnen worden aangepakt. Maar daarnaast krijg je als organisatie goed in beeld wie waar en hoe het beste kan worden ingezet.

Resultaten van 360 graden feedback:

  • procesoptimalisatie;
  • individuele ontplooiing;
  • sterkere teams;
  • slagvaardiger organisatie.