Skip to main content

Scope: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Maes Insights B.V. en op het verstrekken van informatie op of via deze website.

Aanvaarding: Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
De aard van de informatie: De informatie op deze website heeft een algemeen informatief karakter. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maes Insights B.V. garandeert niet dat de op of via de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Maes Insights B.V. garandeert niet dat het gebruik van deze informatie leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden waarover Maes Insights B.V. geen enkele controle heeft. Maes Insights B.V. garandeert niet dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden houden geenszins in dat Maes Insights B.V. de inhoud van deze websites goedkeurt of dat er enige relatie of connectie bestaat met de partijen die deze websites exploiteren.

Aansprakelijkheid: Maes Insights B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van:
het gebruik, de wijziging of het niet-beschikbaar zijn van de website en de op of via de website aangeboden informatie;
het gebruik, de wijziging of het niet-beschikbaar zijn van de hyperlinks naar websites van derden en de op of via deze websites aangeboden informatie.
Intellectueel eigendom: Het auteursrecht op de website en de informatie op deze website berust bij Maes Insights B.V., tenzij anders aangegeven. Toestemming wordt gegeven om de informatie te downloaden of af te drukken voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen: Maes Insights B.V. kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website, in de op of via de website aangeboden informatie en in de daarop aangebrachte hyperlinks, zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Klachten: In geval van een klacht over de website kunt u contact opnemen met Maes Insights B.V.

  • Broad industry knowledge
  • Large relationship network
  • Your injection mold broker
  • High support level
  • High quality education level